Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Ώμος»

Όνειρο Miller

Αν είχατε ένα γυμνά ώμους - τόσο χαρούμενος αλλαγές θα σας κάνουν μια φρέσκια ματιά στο κόσμο.

Αν ονειρευτείτε ότι η δική τους ώμους σας έχουν γίνει οστεώδη, - έτσι, στη ζωή σας, θα υπόκεινται στις ιδιοτροπίες και καπρίτσια των άλλων.

Δείτε γυμνά ώμους - χαρούμενος αλλαγές που θα σας κάνουν μια φρέσκια ματιά στο κόσμο;

Ίδια ώμους γίνει οστεώδη - θα εξαρτηθεί από τις ιδιοτροπίες και καπρίτσια των άλλων.

Αν ονειρευτείτε βλέπετε γυμνά τους ώμους, στη ζωή σας, θα υπάρξουν αλλαγές προς το καλύτερο που θα αλλάξει την κοσμοθεωρία σας.

Αν ονειρευτείτε ότι οι ώμοι σας είναι πολύ λεπτό, στη συνέχεια, στην πραγματικότητα, μπορείτε επίσης να υποκύψει στην επιρροή των άλλων ανθρώπων, οι οποίοι συχνά κατάχρηση ευγένεια σας

Διερμηνέων

Αν είχατε ένα γυμνά ώμους - τόσο χαρούμενος αλλαγές θα σας κάνουν μια φρέσκια ματιά στο κόσμο.

Αν ονειρευτείτε ότι η δική σας ώμους οστεώδη χάλυβα - έτσι, στη ζωή σας, θα υπόκεινται στις ιδιοτροπίες και καπρίτσια των άλλων

Γενικός

Αν είχατε ένα γυμνά ώμους - τόσο χαρούμενος αλλαγές θα σας κάνουν μια φρέσκια ματιά στο κόσμο.

Αν ονειρευτείτε ότι η δική τους ώμους σας έχουν γίνει οστεώδη, - έτσι, στη ζωή σας, θα υπόκεινται στις ιδιοτροπίες και καπρίτσια των άλλων