Ερμηνεία του ύπνου «Draggers»

Εσωτερική βιβλίο Dream

Λάντεν ξύστρα, η οποία εμφανίστηκε στο όνειρό σου, ανέφερε ότι μια νηφάλια εκτίμηση της κατάστασης εμποδίζει το φορτίο των αναμνήσεων του παρελθόντος. Ονειρευόταν άδειο draggers - επαναλάβετε τα λάθη του παρελθόντος