Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Πριονίδια»

Γενικός

Αν είχατε μια σκόνη - αυτό σημαίνει ότι η θλιβερή λάθος θα προκαλέσει αναταραχή στο σπίτι σας

Όνειρο Miller

Αν είχατε μια σκόνη - αυτό σημαίνει ότι η θλιβερή λάθος θα προκαλέσει αναταραχή στο σπίτι σας

Διερμηνέων

Αν είχατε μια σκόνη - αυτό σημαίνει ότι η θλιβερή λάθος θα προκαλέσει αναταραχή στο σπίτι σας