Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Gun»

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

Gun - tiff;

Περιστατικό, ατύχημα. Στόχος και πυροβολούν - επιτυχία

Ερμηνεία ονείρου Σίλερ μαθητές

Καυγάδες, το πρόβλημα, κίνδυνος