Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Royal συνομιλία»

Ερμηνεία ονείρου Martin Ζάντεκ

συνομιλία βασιλιά - χαρά, την τιμή