Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Μαγκάλι»

Μαγειρική βιβλίο Dream

Σε ένα μαγκάλι με αναμμένα κάρβουνα που στα χέρια του ένα όνειρο - να πληρούν μια γενναιόδωρη προθυμία να σας εξυπηρετήσουμε με την αυτοθυσία

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο

Για το όνειρο του, όπως κάποιος βάζει ένα ταψί στο φούρνο - για να κρύψει ορισμένα γεγονότα από το σύζυγό σας

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Αν ονειρευτείτε ένα άδειο ταψί - φτώχεια

Κινέζικα βιβλίο όνειρο Zhou Γκούνα

Ο πλούτος και η αρχοντιά.

Σε ένα μαγκάλι με αναμμένα κάρβουνα που στα χέρια του ένα όνειρο - να πληρούν μια γενναιόδωρη προθυμία να σας εξυπηρετήσουμε με την αυτοθυσία.

Θα έχετε μια υπηρεσία