Ερμηνεία του ύπνου «Ανάκτηση»

Βιβλίο όνειρο Nobles «H. Grishina

Recovery - μια περίοδος ενδοσκόπηση, γλιστρά μια σύντομη ασθένεια. Θαυματουργή και στιγμιαία θεραπεία σε ένα όνειρο - μια πνευματική ανανέωση, αναγέννηση, άρρωστος:.

Δεν είναι καλό

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα