Ερμηνεία του ύπνου «Ανέχονται»

Βιβλίο όνειρο Nobles «H. Grishina

Για να το θέσουμε με κάποιον - που θέλετε να σπρώξετε προς τα έξω την ψυχή συνείδηση ​​ελάττωμα σας, ξεχάστε το