Ερμηνεία του ύπνου «Καθαρτήριο»

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος

Καθαρτήριο - θα κάνει μια επικίνδυνη ή κακή πράξη

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Καθαρτήριο - διάρροια, στομαχική διαταραχή

Τα νεώτερα sonnik D. Ιβάνοβα

Αντικρουόμενες σκέψεις