Ερμηνεία του ύπνου «Έλεγχος»

Μικρό βιβλίο Dream

Αν το όνειρο σας είναι να περάσει από κάποιο είδος του ελέγχου, στη συνέχεια, στην πραγματικότητα, μπορείτε να περιμένετε δυσκολίες υπέρβαση των οποίων εξαρτάται από τη σκληρή δουλειά και τη δύναμη της θέλησης σας.

Ένα όνειρο στο οποίο έχετε ελέγξει κάποιος στην πραγματική ζωή, βλέπετε τον εαυτό σας πολύ απαιτητική για τους ανθρώπους.

Αποκτήστε τα αποτελέσματα των δοκιμών - στο δελεαστική προσφορά, για την οποία είναι λογικό να δεχθεί.

Εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν σας ικανοποιήσει, τότε θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τον εαυτό σας

Tetkinsky sonnik 2012

Ελέγξτε - έλεγχος αντανάκλαση;

Η ανάγκη να αποδυναμώσει τον έλεγχο της. Αντανάκλαση του από φόβο μήπως αποκαλυφθεί. Αντανάκλαση της περιέργειας