Ερμηνεία του ύπνου «Εικασία»

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια της τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο

Εικασία αινίγματα - ένα πονηρό φίλο ή φίλη

Το τελευταίο του βιβλίο όνειρο

Εικασία αινίγματα - θα προσπαθήσει να εξαπατήσει, δεν θα λειτουργήσει, αλλά θα μάθετε όλους τους εχθρούς τους

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Εικασία κάτι σε ένα όνειρο - τα πάντα μέχρι, να γίνει πραγματικότητα