Ερμηνεία του ύπνου «Πουλερικά»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Το εισόδημά σας θα αυξηθεί;

ζωοτροφές - θόρυβος και η διαμάχη στο σπίτι;

Αγοράστε - ευημερία αυξήσεις;

Σφαγή - να απαλλαγούμε από τα ενοχλητικά άτομα