Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Δάσκαλος»

Το τελευταίο του βιβλίο όνειρο

Το να είσαι δάσκαλος - στην μακρά ιστορία της ιστορίας της;

Ακούστε το δάσκαλο - να μετενσαρκωθεί;

Πρέπει να μιμηθεί ένα άλλο

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος

Αν ονειρεύεστε ένα δάσκαλο - υπάρχουν προβλήματα με τα παιδιά

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Δείτε το δάσκαλο να παραδίδει μαθήματα - συμβολισμός στους ανωτέρους

Τα νεώτερα sonnik D. Ιβάνοβα

Να P. - Για την μακρά ιστορία της ιστορίας της;

Ακούστε P. - Για να μετενσαρκωθεί;

Πρέπει να μιμηθεί ένα άλλο