Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Jaws»

Όνειρο Miller

Εμφάνιση. Jaws

Dream βιβλίο από το Α έως το Ω

Ένα όνειρο στο οποίο θα δείτε ένα σκυλί με ανοιχτό το στόμα και προεξέχουν από τη γλώσσα θερμότητας προμηνύει καλά και η συνεχής αποτυχία.

Δείτε γεμιστό τούρνα με ένα τεράστιο ανοιχτό το στόμα - ένα σημάδι της ανάκαμψης και επιστροφής στην επιχειρηματική.

Αν ονειρεύεστε ταραχώδη κεφάλι στο στόμα του λιονταριού στο τσίρκο - στην πραγματικότητα, αυτό προμηνύει ένα επικίνδυνο εγχείρημα, ως αποτέλεσμα των οποίων υφίστανται οικονομικές απώλειες, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρώσετε περισσότερα από ένα μήνα