Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Palma doom»

Αιγύπτιος Φαραώ βιβλίο Dream

Εάν ένα άτομο βλέπει τον εαυτό του σε ένα όνειρο που κάθεται στην παλάμη της μοίρας - καλά, αυτό σημαίνει χαρά στη δράση Ka του

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα