Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Δακτύλιοι»

Ερμηνεία ονείρου Σίλερ μαθητές

Ψέματα, εξαπάτηση και κουτσομπολιά

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

Δακτύλιοι - προστασία;

Δουλειές του σπιτιού