Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Κ σημαντικό»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Αν είχατε ένα ορισμένο κύριος που όλα τα είδη αποπνέει σημασία και την αλαζονεία, στην πραγματικότητα θα είναι κακό και προσβεβλημένος