Ερμηνεία του ύπνου «Κ σημαντικό»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Αν είχατε ένα ορισμένο κύριος που όλα τα είδη αποπνέει σημασία και την αλαζονεία, στην πραγματικότητα θα είναι κακό και προσβεβλημένος