Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Mid»

Ερμηνεία ονείρου φράση αλιευμάτων

ΚΕΝΤΡΟ, ΜΕΣΗ - "να είναι το κέντρο της προσοχής", "να μπει στη μέση", "κέντρο-προς τα εμπρός", "κεντρικό θέμα" (το πιο σημαντικό, ακριβές);

«χρυσή τομή» - την ισορροπία, την αρμονία;

«Κέντρο» - πράγματα, σημαντικά, σημαντικό