Ερμηνεία του ύπνου «Το λιπαντικό έλαιο»

Όνειρο Miller

Αν ονειρευτείτε για άτομα με λίπανση λαδιού, προμηνύει τις εκδηλώσεις στις οποίες θα παίξει το ρόλο της ιδιαίτερης σημασίας. Μια μεγάλη ποσότητα πετρελαίου, φαίνεται σε ένα όνειρο, προλέγει ευχάριστες ακραίες επιχειρηματικότητας για εσάς.

Για έναν άνθρωπο να δει τον εαυτό του σε ένα εμπορία πετρελαίου όνειρο - είναι η ατυχής υπόθεση εκείνη την εποχή, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ότι συναντήθηκε με την υποδοχή και χαρούμενη κοπέλα