Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Μαντόνα (η Παναγία)»

Ερμηνεία ονείρου Meneghetti

Αντιπροσωπεύει την ιερή θηλυκή εικόνα, ζητώντας την πλήρη εξάχνωση, εξ ου και η κατάρρευση της προσωπικής αυτονομίας;

Συμβολίζει μητέρας αρνητικότητα ή κοντά παρουσία του "γριά". Εξάχνωσης (από το λατινικό. sublimare - ανάταση) - μετατροπή της ενέργειας από τη σεξουαλική επιθυμία (libido), η οποία χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση της σεξουαλικής στόχο στο στόχο "πιο μακρινό και πιο πολύτιμο κοινωνικά» (Freud S. Σχετικά με την ψυχανάλυση. Πέντε διαλέξεις)

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα