Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Mad τρελό»

Dream βιβλίο του Νοστράδαμου

Για το όνειρο ενός τρελός άνθρωπος - ένα όνειρο που προβλέπει τον κίνδυνο ότι θα μάθουν πολύ νωρίτερα από όλους εκείνους με τους οποίους θα ήταν σε κίνδυνο, ως εκ τούτου, από τις δράσεις σας θα εξαρτηθεί από τη μοίρα των άλλων ανθρώπων.

Αντιμετωπίστε Madman - στην πραγματικότητα, να γίνει ένα από τα θύματα της ατυχίας.

Αν είχατε ένα όνειρο που χλευάζει το πλήθος τρελό, αυτό είναι ένα σημάδι ότι δεν έχουν ληφθεί προσοχή και τις γνώσεις σας σε λογαριασμό, με αποτέλεσμα η καταστροφή θα είναι αναπόφευκτη γεγονότα, και θα υπάρξουν πολλά θύματα