Ερμηνεία του ύπνου «Μακροζωία του»

Γενικός

Σημαίνει- privetlivostV κινεζική συμβολισμό σημαίνει φθινόπωρο, αποφεύγοντας περιπτώσεις διευκολύνει την κρύα μεγαλοπρέπεια, υποτροφία, τη συγκομιδή, την ευκολία ήθη, τον πλούτο, τη μακροζωία του τι επιβιώνει ως ανέχεται το κρύο. Οι Ιάπωνες σημαίνει μακροζωία, ευτυχία. Χρυσάνθεμο λουλούδι - το έμβλημα της Ιαπωνίας