Ερμηνεία του ύπνου «Μολύβι»

Τα νεώτερα sonnik D. Ιβάνοβα

Με τη συνάντηση με έναν παλιό φίλο (φίλη)

Το τελευταίο του βιβλίο όνειρο

Ο μόλυβδος - σε μια συνάντηση με έναν παλιό φίλο (φίλη)

Σλαβικό βιβλίο των ονείρων

εκεί - δρόμος;

γράφετε - κέρδη