Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Δάφνες»

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος

Αν ονειρευτείτε πως κάποιος που είναι υπερβολικά εξήρε, ή, με άλλα λόγια, κλείστε τα δάφνες - σε περισσότερα από δροσερό κατά τους ανωτέρους σας

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Reap δάφνες στον ύπνο του - το ξύπνημα να είναι αόρατος άνθρωπος