Ερμηνεία του ύπνου «Keb»

Gypsy βιβλίο Dream

Ride σε ένα ταξί - η καλή Izvestia. Ορισμένοι Ρομά ισχυρίζονται ότι το όνειρο σημαίνει ότι θα βρείτε ένα μικρό, αλλά ευχάριστες διακοπές