Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Invisible»

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος

Αν ονειρευτείτε το αόρατο άνθρωπο - να φοβούνται

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Αν ονειρευτείτε το αόρατο άνθρωπο - σε κάποιο μυστικό

Βιβλίο όνειρο Nobles «H. Grishina

Γίνετε ή να είναι αόρατα σε ένα όνειρο - να χάσει τις αισθήσεις του, χάνοντας την προηγούμενη αξία στα μάτια των άλλων, να αλλάξει τον τόπο κατοικίας, τη συνήθη κοινωνία, να αλλάξει τον κόσμο, ότι είναι,. πεθαίνουν. Άλλο ένα πρόσωπο που θα είναι αόρατο - θα χάσει τις αισθήσεις του, θα γνωρίζουν κάτι παράξενο (που χρησιμοποιεί την πονηριά σας). Ο ξένος γίνεται αόρατο - και πονηριά στο περιβάλλον τους