Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Dirty»

Γενικός

Αν είχατε ένα γρήγορο, βρώμικο, είναι ένας προάγγελος της προβλήματα και προβλήματα. Ωστόσο, ένα ήρεμο ποτάμι με καθαρό νερό προλέγει την ευτυχία και την αγάπη

Μικρό βιβλίο Dream

Αν ονειρεύεστε να δείτε το βρώμικο και λασπωμένο νερό, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι είστε σε κίνδυνο, και μια ράβδωση του φωτός στη ζωή σας θα αλλάξει το σκοτάδι.

Εάν έχετε ονειρευτεί ότι είστε και βρώμικα ρούχα, στη συνέχεια, στην πραγματική ζωή, θα πρέπει να είναι δύσπιστοι όσον αφορά την απάτη.

Δείτε βρώμικο μαλλί σημαίνει ότι θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με ανθρώπους των οποίων οι απόψεις διαφέρουν αισθητά από το

Η σύγχρονη ερμηνεία των ονείρων

Αν ονειρεύεστε να δείτε το βρώμικο και λασπωμένο νερό, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι είστε σε κίνδυνο, και μια ράβδωση του φωτός στη ζωή σας θα αλλάξει το σκοτάδι.

Εάν έχετε ονειρευτεί ότι είστε και βρώμικα ρούχα, στη συνέχεια, στην πραγματική ζωή, θα πρέπει να είναι δύσπιστοι όσον αφορά την απάτη.

Δείτε βρώμικο μαλλί σημαίνει ότι θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με ανθρώπους των οποίων οι απόψεις διαφέρουν αισθητά από το

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα