Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Αλαβάρδα»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Είναι ένα αρχαίο όπλο όνειρο εισπρακτέα διαφορές. Επιπλέον, η ζωή σας μπορεί να είναι κάποια απώλεια.

Αν το όνειρο σας έχουν σπάσει πέλεκυ, που σημαίνει ότι στο άμεσο μέλλον θα χρειαστεί να πάρει κάποιο σημαντική απόφαση που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το μέλλον της ζωής σας.

Για να δείτε ένα άλλο πρόσωπο με το μέσο αυτό - στη ζωή σας θα είναι ο προστάτης της.

Ένα όνειρο στο οποίο θα διδάσκονται σε κάποιο πρόσωπο για να χρησιμοποιήσετε ένα δόρυ με πελέκι, ή, αντίθετα, κάποιος θα ανακαλύψει τα μυστικά της κυριότητας αυτών των όπλων προμηνύει σημαντικές οικονομικές απώλειες