Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «μαλλιά είναι παχύ ή στο άλλο»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Bogatctvo και Cila;

Vypadenie voloc - bolezn και bednoct