Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Ekspedirovat»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Ekspedirovali οτιδήποτε οπουδήποτε, για παράδειγμα, το κατάστημα - ως εκ τούτου, να είναι σε θέση να αποφύγει το άγχος και την ανησυχία.

Εάν η προώθηση του απέτυχε κάτι που εμπόδισε, τότε ξυπνώντας να έχουν κάποιο χρόνο για να ξεχάσουμε τα υπόλοιπα