Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Dahlia»

Σλαβικό βιβλίο των ονείρων

Tear - έχουν πρόβλημα λόγω της υπερηφάνειας κάποιου

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

Dahlia - χαρά