Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Πρωταγωνιστές»

Το τελευταίο του βιβλίο όνειρο

μαγείας - για την ύπαρξη των ψυχικών ικανοτήτων;

Κάποιος καταφεύγει στην μαγεία για σας - χρειάζεστε βοήθεια έκτακτης άνθρωπος

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια της τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο

Πρωταγωνιστές ο ίδιος σε ένα όνειρο - να επιτύχουν τους στόχους