Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Καθαρίστε»

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Καθαρίστε τα διαμερίσματα διάσπαρτα πράγματα - σύγκρουση με παιδιά

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια της τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο

Καθαρίστε επάνω στο τραπέζι - στην πλήξη.

Καθαρίστε το διαμέρισμα - για την γιορτή, οι επισκέπτες