Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Έλεγχος / Δοκιμή»

Ερμηνεία ονείρου Denise Linn (περισσότερα)

Αυτοέλεγχος. Πολύ χρήσιμο μερικές φορές να ελέγξει τη ζωή του, σημειώνοντας επαναλαμβανόμενα προβλήματα και καταστάσεις. Καθορίζουν την κατεύθυνση στην οποία η προσπάθεια να αλλάξει το μέλλον. Δεν λέω αν αυτό είναι το σημάδι ότι ήρθε η ώρα για την αυτοεξέταση? Είτε αντιμετωπίζετε στη ζωή? Νιώθετε ότι πρέπει να αποδείξετε κάτι σε άλλους? Αισθάνεστε το φόβο της αποτυχίας? Αισθάνεστε ότι σας εκτιμούν με? Πιστέψτε στον εαυτό σας. Ορίστε τα προσωπικά σας πρότυπα και να θυμάστε ότι η ειρήνη του μυαλού εξαρτάται από το πόσο μπορείτε να ακολουθήσετε