Ερμηνεία του ύπνου «Ιερογλυφικά (ακατάληπτο γράμματα ή ακατάληπτη γλώσσα)»

Ερμηνεία ονείρου Meneghetti

Συμβολίζουν τη λειτουργία της μηχανής, που στρέφεται εναντίον ανθρώπινου

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα