Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Bacchus»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Αν το όνειρό σας φάνηκε το θεό του κρασιού Βάκχο, τότε στο μέλλον θα έχετε κάτι να αναστατώσει.

Οι οινοποιοί και οι αγρότες κοιμούνται με Bacchus έχει την προστιθέμενη αξία, και το κακό. Το όραμα αυτό μπορεί να αποτρέψει την απώλεια του συνόλου της συγκομιδής. Στο ελάχιστο, το ποσό της συγκομιδής μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη ή φρούτα θα είναι ξινή από το αναμενόμενο αμπελουργών. Και επειδή το κρασί θα είναι χειρότερη από ό, τι συνήθως, με όλες τις επακόλουθες συνέπειες