Ερμηνεία του ύπνου «Adit (είσοδος ορυχείο)»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Δεν έχει αυξηθεί το ακίνητο