Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Προσθήκη (μαθηματική»

Όνειρο Miller

Αν ονειρευτείτε ότι σκέφτεστε την προσθήκη, σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην επιχείρηση, η οποία σύντομα θα είναι σαφώς απειλητικές μορφές. Βρείτε οποιοδήποτε λάθος στην άθροιση - δείχνει ότι είστε σε θέση να νικήσουν τους εχθρούς τους, που είναι μαντέψουν τις προθέσεις τους πριν προβούν τους. Διπλώστε το υπολογιστικό μηχάνημα - προβλέπει ότι θα έχετε έναν ισχυρό σύμμαχο που θα σας σώσει από την ισχυρή πίεση και εξαναγκασμό εκ μέρους των άλλων.

Αν δεν μπορείτε να διαβάσετε τους αριθμούς - θα χάσουν την τύχη, γιατί δεν μπορεί με αρκετή διορατικότητα για να καταλάβει την κατάσταση

Διερμηνέων

Αν ονειρευτείτε ότι σκέφτεστε την προσθήκη, σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην επιχείρηση, η οποία σύντομα θα είναι σαφώς απειλητικές μορφές.

Βρείτε οποιοδήποτε λάθος στην άθροιση - δείχνει ότι είστε σε θέση να νικήσουν τους εχθρούς τους, που είναι μαντέψουν τις προθέσεις τους πριν προβούν τους.

Διπλώστε το υπολογιστικό μηχάνημα - προβλέπει ότι θα έχετε έναν ισχυρό σύμμαχο που θα σας σώσει από την ισχυρή πίεση και εξαναγκασμό εκ μέρους των άλλων.

Αν δεν μπορείτε να διαβάσετε τους αριθμούς - θα χάσουν την τύχη, γιατί δεν μπορεί με αρκετή διορατικότητα για να καταλάβει την κατάσταση