Ερμηνεία του ύπνου «Ατυχήματος (τροχαίο ατύχημα)»

Ερμηνεία ονείρου Meneghetti

Συμβολίζει αυτοκτονικές τάσεις, ακόμη κρυμμένο, αλλά είναι έτοιμη να βγει το συντομότερο δυνατό;

Μπορεί επίσης να αναφέρει τις επιπτώσεις στο θέμα των θανατηφόρων πληροφοριών που μεταδίδονται σε ένα ασυνείδητο επίπεδο, το πρόσωπο που εμφανίζεται σε ένα όνειρο ή με τη μορφή ενός οδηγού, ή το άτομο που κάθεται δίπλα στον οδηγό, ή στις εικόνες των ανθρώπων από το άλλο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο ατύχημα (προειδοποίηση)